Versiegeschiedenis

2024.7

nieuw
 • Automatisch plannen is sneller gemaakt.
 • In de bepaling of het maximaal aantal rijschema's is bereikt, wordt geen rekening meer met verwijderde rijschema's gehouden.

2024.6

bugfixes
 • Scrollbar-knopen zichtbaar ook als scrollen niet nodig is.

2024.3

nieuw
 • Agenda kan worden geëxporteerd naar PDF of CSV.
 • Layout van de PDF-export is verbeterd.
 • Export standaard ingesteld op toekomstige activiteiten.
 • Tonen voortgang automatisch plannen verbeterd.
 • De waarschuwing voor noodzaak van bijwerken client is verbeterd.
bugfixes
 • Wijzigen wachtwoord werkt niet.
 • Filteren in scherm verwijderde rijschema's ziet er niet goed uit.

2024.1

nieuw
 • Automatisch plannen verder geoptimaliseerd.
bugfixes
 • In het demo-schema kan je de planning niet makkelijk verwijderen.

2023.11

nieuw
 • Automatisch plannen is intelligenter gemaakt.
 • Opgeven beschikbaarheid uitgebreid met groepslink, waarna de gebruiker eerst zichzelf moet selecteren.
 • Genereren van PDF is veel sneller.
bugfixes
 • Importeren van een nieuw iCalendar-bestand via een url geeft soms onterechte matches met oude actiteiten als naam activiteit hetzelfde is.
 • Een wijziging in de bron van een iCalendar-bestand geïmporteerd via een url leidt niet tot een notificatie aan de gebruiker.
 • Genereren van QR-code leidt tot onherstelbare fout.

2023.10

nieuw
 • Drie dagen voor expiratie van een licentie wordt een e-mail hierover naar de gebruiker gestuurd.
 • Vragen beschikbaarheid is nu ook mogelijk als geen e-mailadres is ingevoerd bij een deelnemer. Dat kan via een persoonlijke link die kan worden gedeeld met de deelnemer.
bugfixes
 • Import wizard springt soms niet automatisch naar de tweede stap (Selecteren) na ophalen gegevens.
 • Filteren sluit automatisch op kleinere schermen na klikken op filtersymbool.

2023.9

nieuw
 • In de agenda wordt ook gefilterd op de naam van het schema en de vertrektijd.
 • Exporteren van schema naar PDF of CSV is een enkel menuitem geworden.
 • Publiceren van schema's is herschreven en is nu versiebeheer geworden.
 • Plus-licentie verwijderd.
 • Bestaande licentie kan alleen verlengd worden in de laatste 30 dagen van de licentie, niet eerder.
 • Bij schema's in het hoofdmenu wordt nu ook een rode indicator getoond indien actie nodig is in een of meer van de schema's.
bugfixes
 • Bij het snel schakelen tussen schermen met lijstjes kan een onherstelbare fout optreden.
 • Toevoegen van schema als het maximum is bereikt zorgt voor een wit scherm.
 • Expiratiedatum licentie wordt niet goed getoond in de profielhistorie, dit was incorrect de datum van de eerste login na expiratie.

2023.8

nieuw
 • Een rode indicator geeft aan dat er wijzigingen zijn doorgevoerd op een al gepubliceerd schema en dat deze wijzigingen nog gepubliceerd moeten worden.
 • Op de website is een lijst opgenomen met bronnen voor iCalendar-bestanden voor het importeren van competitieschema's.
 • Betaalmodule actief. Ideal voor Nederland en Bancontact voor België.
 • Website uitgebreid met ander andere een pagina met iCalendar-bronnen.
 • Informatie bugmelding uitgebreid.
 • Toevoegen deelnemer aan schema vereenvoudigd, na invoeren naam kan direct op bewaren worden geklikt.
 • Dropdown-menu is een Bottomup-menu geworden voor kleine schermen.
bugfixes
 • Toevoegen van demo-schema zorgt voor een onherstelbare fout.
 • Als registratie indirect wordt bevestigd via 'Wachtwoord vergeten', wordt de evaluatie-licentie niet geactiveerd.
 • Waarde bij 'Automatich toevoegen aan toekomstige activiteiten' wordt niet bewaard in taak definitie.
 • Soms wordt ten onrechte suggestie getoond om taak aan toekomstige activiteiten toe te voegen.

2023.7

nieuw
 • Deelnemers kunnen op verzoek beschikbaarheid voor taken opgeven, waar in de planning rekening mee kan worden gehouden.
 • Publiceren van schema's is (weer) mogelijk.

2023.6

nieuw
 • Herhaalde activiteiten zijn weer in verbeterde vorm terug.
 • Filteren is verbeterd wat betreft snelheid en toepassing.
 • Bugmelding is versimpeld.
 • Licentiemodule is toegevoegd.
 • Annuleren-knop toegevoegd bij wijzigschermen.
 • Bewaren-knop is niet meer beschikbaar als gegevens niet valide zijn.
 • Bewaren- en annuleren-knop worden getoond zonder tekst bij kleine schermen.
bugfixes
 • Wijzigen locatie ziet er niet goed uit bij kleine schermen.
 • Tonen algemene voorwaarden wordt niet in een aparte browsertab getoond.

2023.5

nieuw
 • Als de bron van een schema een iCalendar link is, dan wordt de bron dagelijks op wijzigingen gecontroleerd.
 • Nog niet getoonde of bewaarde notificaties zijn opvraagbaar via het Meer-menu.
 • Profiel is van hoofdmenu naar Meer-menu verplaatst.
 • Bij langdurige acties wordt d.m.v. een progress indicator dit duidelijk gemaakt.
 • Dialog voor wijzigen van locatie verbeterd voor kleine schermen.
 • Gebruiker kan bug meldingen doen, zie Meer-menu.
bugfixes
 • Authenticatie springt niet naar login-scherm indien login noodzakelijk.

2023.4

nieuw
 • Donkere modus mode is de standaard, bij instelling kan dit aangepast worden.
 • Planningsscherm toont initieel de activiteiten zonder capaciteitsvraag niet meer.
 • Bij importeren iCalendar kan een simpele agenda import gedaan worden, dus zonder berekening van de locatie, reisafstand en -duur.
bugfixes
 • Knoppen rechtsboven in authenticatieschermen werken niet.
 • Verwijzingen in authenticatie e-mails zijn leeg.

2023.3

nieuw
 • Persoonlijke taaklijst is opgenomen in hoofdmenu
 • Pictogrammen wordt nu ook getoond in persoonlijke taaklijst.
 • Initieel tonen gegevens is versneld, door eerst gecachete gevens te tonen terwijl de actuele gegevens worden opgehaald.
 • Website is bijgewerkt en algemene voorwaarden zijn toegevoegd.
 • Authorisatie is verbeterd.
 • Na toevoegen taak wordt gevraagd om taak aan toekomstige activiteiten toe te kennen.
 • Opgeslagen lokale gevoelige informatie wordt nu beveiligd door middel van encryptie.
bugfixes
 • Tijden in pdf worden niet in lokale tijd getoond.

2023.2

nieuw
 • Knoppenbalken zijn naar rechtsboven verplaatst of in het menu opgenomen, dit om de user interface zo schoon mogelijk te houden.
 • Binnen een sessie wordt de filtering bewaard in de verschillende schermen.
 • Bij automatisch plannen is willekeur toegevoegd bij gelijke prioriteit voor het toewijzen van een taak aan een deelnemer. Dit om te voorkomen dat deelnemers die alfabetisch vooraan staan initieel de eerste taken krijgen.
 • Een deel van functionaliteit bij automatisch plannen is nu opgenomen in het menu om het scherm.
 • Verwijderen van handmatige taaktoewijzingen is een nieuwe menuoptie bij automatisch plannen.
 • Kaart bij rijschema staat nu in aparte tab en is alleen zichtbaar als er activiteiten zijn met een locatie ingevoerd.
 • Door middel van een rode stip wordt aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld, dat nog mensen nodig zijn voor een taak.
 • Afronding van verzameltijd was standaard op 5 minuten, maar is nu instelbaar: geen, 5 minuten, 10 minuten of kwartier.
bugfixes
 • Bij persoonlijk worden taken getoond van (nog niet definitief) verwijderde rijschema's.
 • Bij herhaalde activiteiten kan een activiteit eerder op de huidige dag worden gegenereerd.
 • Naar externe kaartapplicatie toon een x als label op iOS.

2023.1

nieuw
 • Generieke taken toegevoegd. Rijden is een taak, maar aan een activiteit kunnen nu meerdere taken worden gekoppeld met bijbehorende planning.
 • Herhaalde activiteiten biedt nu naast wekelijkse herhalingen ook maandelijkse herhalingen.
 • Activiteiten (alle, toekomstige of gefilterde) kunnen in een keer verwijderd worden.
 • In de hoofdagenda is een scroll-to-top knop toegevoegd.
bugfixes
 • Filteren in takenlijst werkt niet goed.

2022.12

nieuw
 • Bij exporteren naar pdf en csv kan nu worden gefilterd op datum om een selectie van activiteiten te exporteren.
 • De eigenaar van een rijschema kan bij exporteren kiezen uit het concept- of gepubliceerde rijschema.
 • Agenda scrollt nu beter.
 • Instellingen zijn verwijderd uit de profielpagina en hebben nu een eigen menuitem.
 • Filterinstellingen zijn nu alleen nog maar bij de betreffende schermen instelbaar.
 • In de eerste stap tijdens importeren kan (weer) worden geselecteerd of alleen toekomstige activiteiten worden ingelezen.
 • Bij herhaald importeren wordt nu getoetst of een toekomstige activiteit is verwijderd en stelt dan verwijderen voor.
 • Kaart bij activiteit is verbeterd: toont meer informatie en verzamellocatie is optioneel gemaakt.
 • User interface is opgeruimd. Sommige weinig gebruikte toolbar-items zijn in het menu rechtsboven geplaatst.
 • Een pictogram heeft nu een omlijning in dezelfde kleur als de tekst
 • Profiel is hernoemd naar persoonlijk
 • Takenlijst is toegevoegd bij persoonlijk, waar nu nog alleen de persoonlijke ritten staan
 • Verbeteringen doorgevoerd bij herhaalde activiteiten en het genereren daarvan.
bugfixes
 • Toevoegen demo rijschema werkt niet meer.
 • E-mails worden niet verstuurd.

2022.11

nieuw
 • Automatisch plannen verbeterd: is nu te configureren, (automatische) planning kan worden verwijderd en het is duidelijker waar nog chauffeurs nodig zijn.
 • Na toevoegen deelnemer wordt direct de lijst deelnemers getoond en niet de net toegevoegde deelnemer.
 • De meeste menuitems zijn klikbare iconen geworden.
 • In de agenda wordt nu gisteren, vandaag en morgen gebruikt.
 • In de agenda en bij activiteiten binnen een schema wordt naast de naam nu ook gefilterd op datum en tijd, notities en locatie.
 • De invoer voor filtering is niet meer standaard zichtbaar. Klikken op het vergrootglas maakt de invoer zichtbaar.
 • Lengte van label op pictogram is beperkt tot tien karakters
 • Bij Importeren iCalendar is de verzamellocatie niet meer noodzakelijk. De activiteiten worden dan ingelezen, met locaties, maar de afstand en reisduur kunnen dan niet worden berekend.
bugfixes
 • Bekijken deelnemer leidt soms tot leeg scherm.
 • Test op bereiken maximaal aantal rijschema's werkt niet goed.
 • Tabs worden niet gecentreerd getoond bij kleine beeldschermen.
 • Bij kleine beeldschermen wordt de autofocus toch gedaan.
 • Definitief verwijderen van rijschema laat gegevens achter.
 • In de agenda staat soms de datum dubbel of helemaal niet.
 • Locatie van vertrek bij een thuiswedstrijd klinkt vreemd, verzamellocatie klinkt beter voor zowel uit- als thuiswedstrijden.
 • Als geen verzamellocatie is opgegeven dan loopt de iCalender-import vast.

2022.10

nieuw
 • Planningsscherm geschikter gemaakt voor kleine schermen en grotere rijschema's.
 • In kleine (gevulde) schermen wordt auto focus voorkomen, zodat het virtuele toetsenbord niet direct zichtbaar wordt, wat een groot deel van het scherm zou innemen.
 • Bij een activiteit wordt in de kaart ook de vertreklocatie getoond.
 • Validatie van invoer bij wijzigen locatie verbeterd.
 • Gebruikservaring tijdens importeren iCalender verbeterd.
 • Eerste versie van definiëren herhaalde activiteiten en het genereren daarvan.
 • Bij een lijst van activiteiten wordt getoond als er nog chauffeurs nodig zijn.
 • Als er voldoende chauffeurs zijn, wordt dat niet meer benadrukt.
bugfixes
 • Na importeren iCalendar was het bijgewerkte rijschema niet direct zichtbaar na inloggen op een andere machine.
 • Publiseren wordt ook voorgesteld als er geen deelnemers zijn, dit is onnodig.
 • Selecteren van een locatie op de kaart laat soms de oude pin staan.

2022.9

nieuw
 • Kaarttoegang bij activiteiten verbeterd.
 • Gebruikservaring tijdens importeren iCalender verbeterd.
 • Export naar pdf of csv heeft versietijdstip in de bestandsnaam.
 • Kleurstelling veranderd.
 • Als er nog geen rijschema's zijn, wordt voorgesteld om een demo-rijschema aan te maken.
bugfixes
 • Soms is er na navigatie een leeg scherm met alleen het menu zichtbaar.
 • Toevoegen van activiteit, deelnemer, chauffeur: bewaren knop wordt meteen actief zonder schijnbare wijziging.
 • Bij Profiel > Instelling wordt het menu op de verkeerde plek getoond en werkt daarna niet.
 • Omschakelen naar de donkere modus is niet direct zichtbaar bij Profiel en Historie.
 • Layout in scherm voor plannen chauffeurs is niet goed.
 • Berekenen van verzameltijd gaat niet altijd goed.
 • Export naar csv is gesorteerd in volgorde van invoer niet op datum activiteit.
 • Knop voor publiceren blijft zichtbaar na publiceren.
 • Melding over maximaal aantal rijschema's is niet duidelijk.
 • Rijden icoon niet zichtbaar bij activiteiten indien eigenaar rijschema.

2022.8

nieuw
 • Kaart met bestemmingen bij rijschema is nu beschikbaar via knop bij activiteiten.
 • Na toevoegen van item in een lijst wordt daarna het item getooond ipv. de lijst.
bugfixes
 • Berekenen van afstand/tijdsduur bij gepinde locaties werkt niet.

2022.6

nieuw
 • Bij rijschema is kaart-tab beschikbaar waarin bestemmingen worden getoond.

2022.5

nieuw
 • 'In de wacht' is vervangen door expliciet publiceren van een rijschema.
 • Kleine visuele fouten in donkere modus.
 • Contacten die al als deelnemer zijn toegevoegd staan ook in selectielijst nieuwe deelnemer.
 • Plannen chauffeurs lastig bij klein scherm.
 • Selecteren datum of tijd bij klein scherm is niet goed mogelijk.
bugfixes
 • Toevoegen/wijzigen activiteit: invoeren van tijd is mogelijk als datum niet ingevuld.
 • Kleine visuele fouten in planning chauffeurs.

2022.4

nieuw
 • Bij activiteit chauffeurs-tab wordt een tekort aan chauffeurs benadrukt.
 • Selectie van kleuren verbeterd.
 • Introductie van nieuwe set aan componenten.
 • Menu wordt bij bredere schermen links i.p.v. boven geplaatst.
 • De donkere modus kan worden aangezet in de instellingen.
bugfixes
 • Kleine visuele fouten.
 • Externe verwijzingen openen niet in nieuw scherm.

2022.3

nieuw
 • Importeren iCalender verbeterd, er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe, gewijzigde en ongewijzigde activiteiten.
 • Elke licentie krijgt een voorraad geo-bevragingen.
bugfixes
 • Home-knop werkt niet in verschillende schermen.

2022.2

nieuw
 • Eigenaren kunnen rijschema naar csv exporteren.
 • E-mailadressen zijn niet meer verplicht bij invoeren deelnemers.
bugfixes
 • De terugknop werkt niet goed.
 • Pdf-export heeft geen naam als deelnemer de export doet.
 • Na inloggen wordt naar de hoofdpagina genavigeerd, i.p.v. naar agenda.

2022.1

nieuw
 • Deelnemers kunnen rijschema naar pdf exporteren.
 • Bij aanschaf wordt uitgebreide informatie over licenties getoond.
 • Instellingen zijn onderdeel van profiel geworden.
 • Tegelijktijd kunnen in verschillede browser tabs verschillende ingelogde gebruikers zijn.
 • GPS-coördinaten kunnen worden opgezocht in het locatiescherm.
 • Reisafstand/duur kunnen in het activiteitscherm worden doorgerekend.
 • Plannen chauffeurs verbeterd.
bugfixes
 • Activiteiten uit het verleden worden niet opgenomen in de pdf-export.
 • Niet geselecteerde activiteiten worden toch geïmporteerd.
 • Instellngen worden niet per gebruiker opgeslagen.

2021.12

nieuw
 • Importeren iCalender verbeterd, o.a. de afstand en reisduur worden uitgerekend.
 • Bij inloggen worden ingelogde accounts getoond, die geselecteerd kunnen worden.
 • Deelnemers kunnen deelname aan rijschema accepteren of weigeren.
 • Verwijderde rijschema's kunnen worden teruggehaald, maar ook definitief verwijderd.
bugfixes
 • Tegelijk ingelogd zijn via meerdere accounts in zelfde browser leidt mogelijk tot gebruik verkeerde gegevens.
 • E-mailadressen van andere deelnemers zijn te achterhalen.

2021.11

nieuw
 • Invoeren van locaties is versimpeld.
 • Invoeren van deelnemers is versimpeld.
 • Verzameltijd bij een activiteit is bij invoer vervangen door 'marge vooraf'. De verzameltijd wordt automatisch berekend t.o.v. de tijd van de activiteit.
 • Label bij pictogram wordt gesynchroniseerd met naam rijschema, tenzij label is aangepast.
 • Gebruikers kunnen een licentie aanschaffen.
 • Bij een rijschema kan een pictogram worden samengesteld, om activiteiten duidelijker te onderscheiden in de agenda bij meerdere rijschema's.
 • Vertrektijd is hernoemd naar verzameltijd.
 • In de agenda wordt nu gegroepeerd op datum van activiteit en ook de verzameltijd getoond.
 • Belangrijke functionaliteit (wijzigen, toevoegen) is direct aanklikbaar en niet meer via menu.
bugfixes
 • Datums worden in het Engels weergegeven.
 • E-mails worden niet verzonden.
 • Tijden in export naar PDF van rijschema worden in universele tijd getoond.
 • In export naar PDF wordt het rijschema afgebroken bij een diakritisch teken.

2021.10

nieuw
 • Gebruikers kunnen optioneel hun naam opgeven tijdens registratie.
 • Exporteren van rijschema naar PDF via menu.
 • Licentie is zichtbaar in Mijn profiel.
 • Historie van profiel is beschikbaar in Mijn profiel > Historie.
 • Rijschema wordt getoond bij activiteitscherm, inclusief knop om er naartoe te navigeren.
 • Vervaldatum licentie is zichtbaar in Mijn profiel.
bugfixes
 • Kaart soms niet zichtbaar in activiteit-scherm.
 • Rijschema uit de wacht halen lukt niet.
 • Rijschema verwijderen lukt niet.

2021.9

bugfixes
 • Klikken buiten uitklapmenu sluit menu niet.